+370 684 64825

Privatumo politika

UAB “GG7” (toliau - “Įmonė”, “mes”), juridinio asmens kodas 300637530, el. paštas operatyvireklama @ gg7. lt (norint susisiekti, elektroninio pašto pavadinime tarpų nenaudoti), rūpindamasi Jūsų asmens duomenų apsauga, įskaitant Jūsų teisę gauti informaciją ir atsižvelgdama į naujas Europos Sąjungos duomenų apsaugos taisykles, parengė Privatumo politiką (toliau -  „Politika“), kurioje Jūs galėsite rasti informaciją apie Jūsų asmens duomenų, t.y. bet kokios tiesiogiai ar netiesiogiai su Jumis susijusios informacijos, tvarkymą, Jūsų teisę į privatumą ir jos apsaugą. Ši Privatumo politika taip pat paaiškina, kaip Įmonė renka ir naudoja informaciją Jums naudojantis bet kokiomis mūsų interneto svetainėje http://gg7.lt  (toliau - "Svetainė”) siūlomomis paslaugomis arba bet kokiomis kitomis paslaugomis (toliau - „Paslaugos“), kurias mes teikiame Jums.

Naršydami Svetainėje ar naudodamiesi mūsų Paslaugomis, Jūs, kaip mūsų Svetainės lankytojas ar mūsų klientas (toliau - „Lankytojas“, „Klientas“ ar „Jūs“), sutinkate su šios Politikos nuostatomis ir patvirtinate, kad perskaitėte ir supratote visas Politikoje pateiktas sąlygas.

Mes tvarkome asmens duomenis pagal šią Politiką, vadovaudamiesi taikomais teisės aktais, įskaitant Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (2016/679) (toliau - „BDAR“) bei taikomus Lietuvos nacionalinius duomenų apsaugos teisės aktus (toliau - „Duomenų apsaugos teisės aktai“).

Mes esame asmens duomenų, patenkančių į šios Politikos taikymo sritį, valdytojai.

 

1. Politikos apimtis

Šioje Politikoje aprašoma, kaip mes tvarkome asmens duomenis vykdydami veiklą, susijusią su:

 • visais mūsų Klientus, buvusius Klientus ir potencialius Klientus liečiančiais klausimais;
 • naujienlaiškiais ir rinkodaros informacija;
 • įdarbinimo procesais;
 • Svetainės lankumo statistika;
 • serverio įrašais;
 • slapukais, kurie naudojami mūsų Svetainėje;
 • profiliavimu;
 • visais mūsų teisiniais įsipareigojimais, kuriuos mums nustato BDAR, bet kuris  atitinkamas Duomenų apsaugos teisės aktas, taip pat bet kokie kiti galimai taikomi įstatymai ir reglamentai.

 

2. Duomenų tvarkymo pagrindas, tikslai, priemonės ir terminai

Rinkodara

Mes siekiame su Klientais ir kitais naujienlaiškių gavėjais dalintis tik aktualiomis ir savalaikėmis naujienomis bei kita informacija. Jei mums laisva valia suteiksite savo kontaktinius duomenis, Įmonė gali siųsti Jums naujausią informaciją, naujienlaiškius ar kitą Jus dominančią informaciją, remdamasi Įmonės teisėtu interesu vystyti verslo santykius su Jumis ar Jūsų atstovaujamomis įmonėmis. Mes sekame šios komunikacijos efektyvumo statistiką siekdami pagerinti komunikaciją.

Mūsų rinkodaros komunikacija vykdoma tik el. paštu ir stengiantis apriboti gavėjų sąrašą tik tais asmenimis, kuriems siunčiamas pranešimas yra aktualiausias.

Jūsų asmens duomenis mes naudosime tol, kol nepareikšite pageidavimo daugiau nebegauti tokios informacijos iš mūsų.

Išsiuntus pranešimą, mes galime rinkti statistinius duomenis apie Jūsų elgesį su pranešimu, pavyzdžiui, ar atidarėte el. laišką, kokias nuorodas paspaudėte, kokiu įrenginiu naudojotės ir kokios jo techninės savybės. Mes taip darome sekdami registruojamą informaciją apie Jūsų prieigą prie mūsų Svetainės arba slapukų (angl. cookies) pagalba (jei duodate sutikimą).

Jūsų kontaktinė informacija ir informacija, susijusi su Jūsų verslu ar veikla, bus saugoma ir tvarkoma rinkodaros tikslais tol, kol Jūs ar Jūsų atstovaujama organizacija dirba su mumis kaip su Paslaugų teikėju. Įmonė imasi priemonių kuo geriau užtikrinti, kad neaktualūs asmens duomenys būtų atnaujinti, o nebereikalingi asmens duomenys – ištrinti.

Asmens duomenys, naudojami siunčiant naujienlaiškius, bus saugomi ir tvarkomi šiuo tikslu tol, kol, neatšauksite savo sutikimo, tačiau ne ilgiau nei 2 metus po Jūsų paskutinės sąveikos su mūsų naujienlaiškiais.

Užklausos

Svetainėje Jūs turite galimybę atsiųsti mums žinutę. Jūsų duomenis - vardą, el. pašto adresą, telefono numerį, žinutės turinį, IP adresą mes tvarkome siekdami atsakyti į Jūsų pateiktas užklausas. Turime teisėtą interesą atsakyti Jums, kai kreipiatės į Įmonę. Šių duomenų tvarkymo teisinis pagrindas - Jūsų sutikimas su mumis susisiekti. Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi ne ilgiau kaip dvylika mėnesių nuo pateiktos užklausos.

Slapukai

Mes naudojame slapukus, kad galėtume gauti informacijos apie tai, kaip naudojatės mūsų Svetaine. Slapukai leidžia mums pagerinti ir supaprastinti Lankytojų patirtį naudojantis mūsų Svetaine. Iš esmės, informacija neapima jokių duomenų, kurie leistų mums individualiai identifikuoti Jus, kaip fizinį asmenį. Slapukai yra įdiegiami Jūsų įrenginyje tik Jums sutikus, išskyrus slapukus, kurie reikalingi išimtinai techniniam Svetainės veikimui užtikrinti. Pažymime, kad jei nesuteikiate Svetainei teisės naudoti slapukus, kai kurios Svetainės funkcijos gali iš dalies arba visiškai neveikti.

Mes tvarkysime Jūsų duomenis naudodami slapukus tol, kol galioja Jūsų duotas sutikimas. Mes naudojame surinktus duomenis analizei iki trejų metų. Slapukai paprastai galioja trumpai (vieną dieną, savaitę ar mėnesį), bet kai kuriais atvejais gali galioti ir iki vienerių metų.

Teisinis pagrindas naudoti slapukus yra mūsų teisėtas interesas užtikrinti Svetainės techninį funkcionavimą. Tais atvejais, kai slapukai naudojami siekiant prisiminti Jūsų pasirinktis bei kaupti statistiką, teisinis pagrindas slapukų naudojimui yra Jūsų sutikimas.

Daugiau apie slapukus rasite šios Politikos 6 skyriuje “Slapukai, naudojami tvarkant Jūsų asmens duomenis”.

Svetainės lankomumo statistika

Mes nuolat tobuliname savo Svetainę ir siekiame, kad naudotis ja būtų kuo lengviau. Todėl mums būtina žinoti, kuri informacija yra aktualiausia Svetainės Lankytojams, kaip dažnai jie jungiasi, kokias naršykles ir įrenginius naudoja, kokį turinį dažniausiai skaito, iš kokių regionų jie yra - tam renkami panašūs demografiniai bei statistiniai duomenys. Mes renkame šią informaciją naudodami automatinį “Matomo Analytics” įrankį, kuris leidžia mums užfiksuoti ir analizuoti, kaip Lankytojai naudojasi Svetaine. Čia rasite daugiau informacijos apie tai, kaip veikia „Matomo Analytics“ ir kokią informaciją šis įrankis leidžia rinkti ir analizuoti: https://matomo.org/

Naudojame šiuos duomenis turėdami teisėtą interesą geriau suprasti savo Klientų poreikius ir pageidavimus tam, kad galėtume geriau teikti Paslaugas bei padaryti publikuojamą informaciją labiau prieinama. Bet kada galite išjungti duomenų apie Jus rinkimo funkciją “Matomo Analytics”, kaip tai padaryti aprašyta Politikos 6 skyriuje “Slapukai, naudojami tvarkant Jūsų asmens duomenis”.

Serverio įrašai

Serveris, kuriame talpinama mūsų Svetainė, taip pat gali įrašyti užklausas, kurias pateikiate serveriui (Jūsų atidaromos Svetainės adresas, Jūsų naudojamas įrenginys ir naršyklė, Jūsų IP adresas ir prisijungimo laikas). Šie duomenys yra naudojami tik techniniais tikslais - užtikrinti, kad Svetainė tinkamai ir saugiai veiktų, bei išnagrinėti galimus saugumo pažeidimus.

Pagrindas šių duomenų rinkimui ir naudojimui yra mūsų teisėtas interesas užtikrinti Svetainės techninį prieinamumą ir saugumą.

Įdarbinimas

Mes naudojame Svetainę bei kitus joje nurodytus ryšių kanalus, siekdami rinkti su Jūsų paraiškomis dėl įdarbinimo susijusią informaciją. Mes naudosime asmens duomenis, nurodytus visuose dokumentuose, kuriuos Jūs pateikėte mums su savo paraiška. Paraiška bus peržiūrima su tikslu nustatyti, ar joje pateikta informacija atitinka Įmonės poreikius. Įdarbinimo proceso metu gautus duomenis mes saugosime tol, kol tai bus būtina norint įvertinti paraišką pagal visus atitinkamus teisės aktus ir nuostatus. Be to, mes galime paprašyti Jūsų sutikimo, leidžiančio saugoti Jūsų asmens duomenis dar kurį laiką po paraiškos įvertinimo.

Paslaugų teikimas

Mes renkame informaciją, kurią Jūs, kaip Klientas, mums pateikėte, arba informaciją, kurią mes gauname savarankiškai Paslaugų teikimo metu. Toks asmens duomenų rinkimas yra būtinas, kad galėtume vykdyti įsipareigojimus savo Klientams, taip pat, kad galėtume teikti Paslaugas esamiems ir būsimiems Klientams. Asmens duomenys tvarkomi tol, kol Jūs naudojatės mūsų Paslaugomis ir saugomi dar dešimt metų po to, kai Jūs nustojote naudotis mūsų teikiamomis Paslaugomis. Norime atkreipti dėmesį, jog nors Jūs ir turite teisę nutraukti sutartį ar atsisakyti mūsų teikiamų Paslaugų, tačiau mes ir toliau privalėsime saugoti Jūsų asmens duomenis dėl galbūt ateityje atsirasiančių reikalavimų ar teisinių pretenzijų tol, kol pasibaigs duomenų saugojimo terminai.

Mes siekiame nesaugoti pasenusios arba nereikalingos informacijos ir užtikrinti, kad asmens duomenys ir kita informacija apie Jus būtų nuolat atnaujinta, teisinga ir laiku sunaikinama. Gautus duomenis mes saugosime vadovaudamiesi Lietuvos Respublikoje  galiojančiais teisės aktais.

Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis neviršydami tikslų, dėl kurių jie buvo renkami, apimties. Prieigą prie Jūsų asmens duomenų turės tik tie darbuotojai, kurie privalo tvarkyti asmens duomenis. Jūsų asmens duomenys nėra saugomi ar tvarkomi ilgiau nei tai būtina aukščiau nurodytiems duomenų tvarkymo tikslams įgyvendinti.

Mes ėmėmės reikiamų techninių bei organizacinių priemonių, siekdami užtikrinti saugų Jūsų asmens duomenų tvarkymą. Jūsų duomenys bus tvarkomi taip, kad būtų užtikrintas konfidencialumas ir duomenų vientisumas.

 

3. Kam ir kada teikiame jūsų asmens duomenis

Mes galime atskleisti jūsų asmens duomenis kitiems paslaugų teikėjams, konkrečių paslaugų teikimo tikslais tiek, kiek tai yra būtina suteikti tokias paslaugas (pavyzdžiui, interneto svetainės prieglobos paslaugų teikėjai, kurjerių tarnybos, serverius teikiantys ir jų priežiūrą atliekantys asmenys, el. pašto paslaugų teikėjai). Pasitelkdami subrangovus, imamės visų reikiamų priemonių, siekdami užtikrinti, kad ir mūsų duomenų tvarkytojai būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones bei išlaikytų asmens duomenų paslaptį.

Šalia konkrečių jūsų asmens duomenų galimo atskleidimo atvejų, nurodytų šioje pranešimo dalyje, mes taip pat galime atskleisti jūsų asmens duomenis, kai toks atskleidimas yra būtinas, kad įvykdytume mums privalomas teisines prievoles, taip pat kai būtina apsaugoti gyvybinius jūsų ar kitų fizinių asmenų interesus.

Šioje dalyje nurodyti asmenys gali būti įsisteigę ir už Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos ar Europos ekonominės erdvės ribų. Tuo atveju, jeigu perduosime jūsų asmens duomenis tokiems asmenims, mes imsimės visų reikiamų, teisės aktuose numatytų priemonių, siekdami užtikrinti, kad jūsų teisė į privatumą ir toliau būtų tinkamai saugoma.

Jei tektų siųsti jūsų asmens duomenis į šalis, esančias už Europos ekonominės erdvės ribų, mes pasirūpintume, kad būtų taikoma viena iš šių saugumo priemonių:

 • su duomenų gavėju pasirašoma sutartis būtų paremta Europos Komisijos patvirtintomis Standartinėmis sutarčių sąlygomis;
 • duomenų gavėjas būtų įsikūręs šalyje, kuri būtų pripažinta Europos Komisijos, kaip taikanti adekvačius duomenų apsaugos standartus;
 • leidimas iš Duomenų apsaugos inspekcijos.

 

4. Jūsų, kaip duomenų subjekto, teisės

Mes turime teisinę prievolę užtikrinti, kad Jūsų asmens duomenys būtų tikslūs ir atnaujinami. Maloniai prašome Jūsų padėti mums įvykdyti šį įsipareigojimą ir užtikrinti, kad informuosite mus apie bet kokius numatomus pasikeitimus, susijusius su mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis.

Bet kada galite pasinaudoti toliau nurodytomis teisėmis, susijusiomis su mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis:

a) Teisė susipažinti:  Turite teisę prašyti prieigos prie bet kokių duomenų, kurie gali būti laikomi Jūsų asmens duomenimis, įskaitant, pvz., teisę žinoti, ar mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, kokių kategorijų asmens duomenis mes tvarkome, taip pat žinoti, kokiais tikslais tvarkome duomenis.

b) Teisė ištaisyti: Turite teisę prašyti, kad ištaisytume bet kokius Jūsų asmens duomenis, jei manote, kad jie yra netikslūs ar neišsamūs.

c) Teisė nesutikti: Turite teisę nesutikti su atitinkamu savo asmens duomenų tvarkymu, įskaitant, pvz., Jūsų asmens duomenų tvarkymą rinkodaros tikslais arba, jei Jūsų duomenų tvarkymą kitaip grindžiame teisiniais interesais.

d) Teisė ištrinti: Taip pat galite prašyti, kad Jūsų asmens duomenys būtų ištrinti, jei jie yra nebereikalingi tais tikslais, dėl kurių buvo renkami, arba, jei manote, kad duomenų tvarkymas yra neteisėtas, arba manote, jog asmens duomenys turi būti ištrinti, kad nepažeistume teisinio reikalavimo.

e) Teisė perkelti duomenis: Jei Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi automatiškai su Jūsų sutikimu arba abipusių sutartinių santykių pagrindu, galite prašyti, kad pateiktume Jums tokius asmens duomenis struktūrizuota, įprastai naudojama bei elektronine forma. Be to, galite taip pat prašyti, kad asmens duomenys būtų perduoti kitam valdytojui. Atkreipiame dėmesį, kad tai gali būti padaryta tik tuo atveju, jei egzistuoja tokios techninės galimybės.

f) Teisė atšaukti sutikimą: Tais atvejais, kai duomenys tvarkomi Jūsų sutikimu, turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą dėl duomenų tvarkymo.

g) Teisė atsisakyti gauti rinkodaros pranešimus: Mes taip pat suteikiame Jums galimybę atsisakyti gauti mūsų pranešimus, kai siunčiame Jums informaciją apie Įmonę ar bet kokią kitą medžiagą, kuri, mūsų manymu, gali Jus sudominti. Be to, savo atsisakymą galite bet kada pareikšti susisiekę su mumis.

Teikiant paslaugas savo Klientams gali būti situacijų, kai mūsų teisiniai įsipareigojimai, draudžia mums atskleisti ar ištrinti mūsų saugomus bei tvarkomus duomenis. Be to, tokie teisės aktai, nuostatai ar taisyklės gali taip pat neleisti Jums pasinaudoti kitomis duomenų subjekto teisėmis.

Jei Jums paprašius Jūsų asmens duomenys yra ištrinami, Įmonė išsaugos tik tokios informacijos kopijas, kurios yra būtinos siekiant apsaugoti trečiųjų šalių teisėtus interesus, laikytis valstybės institucijų įpareigojimų, spręsti ginčus, atpažinti trikdžius arba įpareigoti laikytis bet kokių susitarimų, kuriuos esate sudarę su mumis.

Jei turite nusiskundimų dėl to, kaip mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, arba norėtumėte tiesiog sužinoti daugiau apie mūsų vykdomą duomenų tvarkymo veiklą, galite nevaržomai bet kada kreiptis į mus paskutinėje šios Politikos dalyje nurodytais adresais ir numeriais.

Jei manote, kad Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi netinkamai arba kad mes pažeidėme Jūsų, kaip duomenų subjekto, teises, turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (https://www.ada.lt/go.php/lit/Eng).

 

5. Socialinės žiniasklaidos priemonės

Šiuo metu turime šias paskyras socialinės žiniasklaidos priemonėse:

 • tinkle “Facebook” - @GG7reklama, su kurio privatumo politika galite susipažinti čia.
 • tinkle "Instagram"- @gg7_reklama, su kurio privatumo politika galite susipažinti čia.

Rekomenduojame perskaityti trečiųjų šalių privatumo pranešimus ir tiesiogiai susisiekti su paslaugų teikėjais, jei jums kyla bet kokių klausimų dėl to, kaip jie naudoja jūsų asmens duomenis.

 

6. Slapukai, naudojami tvarkant Jūsų asmens duomenis

Slapukas yra mažas failas, sudarytas iš raidžių ir skaitmenų (mažesnis nei 1 kB), kurį mūsų svetainė prašo Jūsų naršyklės (pavyzdžiui, „Internet Explorer“, „Chrome“, „Firefox“, „Safari“ ar „Opera“) išsaugoti Jūsų kompiuteryje arba mobiliajame įrenginyje. Slapukas prisimena Jūsų veiksmus ir prioritetus ir leidžia Jums kaip įmanoma patogiau naršyti mūsų Svetainėje. Be slapukų negalėtumėte naudotis visomis mūsų Svetainės funkcijomis.

Slapukai leidžia atpažinti, kad anksčiau lankėtės Svetainėje, padeda rinkti statistinius duomenis apie Svetainės lankytojų srautą ir sudaro galimybę Lankytojui patogiau naršyti Svetainėje. Tuo tikslu Įmonė naudoja šiuos slapukus:

Būtinieji slapukai

Slapuko pavadinimas

Valdytojas

Aprašymas

Galiojimo laikas

PHPSESSID

gg7.lt

Standartinis slapukas naudojamas vartotojo sesijai palaikyti.

Iki interneto svetainės lango uždarymo (sesija)

rc::a

google.com

Šis slapukas naudojamas atskirti žmones nuo robotų. Tai naudinga svetainei, siekiant pateikti efektyvias ataskaitas apie interneto svetainės naudojimą.

Nuolatinis

rc::c

google.com

Šis slapukas naudojamas atskirti žmones nuo robotų.

Iki interneto svetainės lango uždarymo (sesija)

 

Statistiniai slapukai

Slapuko pavadinimas

Valdytojas

Aprašymas

Galiojimo laikas

matomo.php

stats.symptoma.com

Slapukas renka informaciją apie lankytojų veiksmus svetainėje.

Iki interneto svetainės lango uždarymo (sesija)

 

Jei savo naršyklėje nesate pasirinkę nustatymo nepriimti visų ar tam tikros rūšies slapukų, slapukai bus sukurti iš karto, kai apsilankysite mūsų Svetainėje.

Dauguma naršyklių leidžia Jums valdyti slapukus per jų nustatymų parinktis. Jei nenorite priimti slapukų, savo naršyklėje galite pasirinkti nustatymą nepriimti visų slapukų arba siųsti įspėjimą, kai yra sukuriamas slapukas.

Daugiau informacijos apie tai, kaip valdyti slapukų parinktis populiariausiose naršyklėse, galima rasti čia:

https://support.microsoft.com/en-us/windows?ui=en-US&rs=en-US&ad=US

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies

https://support.mozilla.org/en-US/kb/clear-cookies-and-site-data-firefox?redirectslug=delete-cookies-remove-info-websites-stored&redirectlocale=en-US

 

7. Trečiųjų šalių svetainės

Svetainėje gali būti pateikiamos nuorodos į ir iš partnerių, informacinių šaltinių, susijusių asmenų tinklalapių. Prašome atkreipti dėmesį, kad kitų asmenų tinklalapiai, į kuriuos patenkate, rinkdamiesi nuorodas šioje svetainėje, turi savo privatumo politikas ir mes neprisiimame jokios atsakomybės dėl šių privatumo politikų. Rekomenduojame susipažinti su kitų tinklalapių privatumo pranešimais prieš pateikiant jose bet kokius savo asmens duomenis.

 

8. Kontaktiniai ryšiai

Jei turite kokių nors klausimų, paklausimų, prašymų ar nusiskundimų dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo, prašome kreiptis į mus šiuo adresu: operatyvireklama @ gg7. lt.

 

9. Politikos pakeitimai

Esant reikalui, galime atlikti bet kokius šios Politikos pakeitimus. Jei Politikos nuostatos yra pakeičiamos, naujausia Politikos versija yra paskelbiama mūsų Svetainėje. Rekomenduojame Jums laikas nuo laiko pasitikrinti, ar nebuvo padaryta Politikos pakeitimų.

 

10. Informacija apie mūsų įmonę

UAB "GG7"

Kauno g. 36, Vilnius

operatyvireklama @ gg7. lt

+370 684 64825

 

 

Paskutinis atnaujinimas: 2021-02-02